Home » Posts tagged 'truyện cười học sinh thcs'

Tag Archives: truyện cười học sinh thcs

Thiếu 2 đồng

Thầy giáo dạy ngữ văn : “Tôi sẽ ăn cái bánh to và tôi đã ăn cái bánh to, điều đó có gì khác nhau?”

Học sinh: “Điều khác nhau là chênh lệch hai đồng ạ!”

Thầy giáo Anh văn: “Vì sao chênh lệch hai đồng?”

Học sinh: ‘Đã ăn chiếc bánh to thì phải trả hai đồng”.

Cóp pi của nhau

Hai học sinh học rất kém thi xong ra về.

Tiểu Hà: “Này, cậu làm bài thế nào?”

Tiểu Lân: “Chẳng ra sao cả, tớ nộp giấy trắng, còn cậu?”

Tiểu Hà: “Tớ á? Tớ cũng nộp giấy trắng!”

Tiểu Lân: “Gay rồi, làm thế nào bây giờ, người ta sẽ bảo chúng mình coppi của nhau”.

Kiểu củ

Thầy giáo dạy thêm: “Lớp học thêm này có những thầy giáo giỏi nhất, phương pháp dạy mới nhất trong cả nước, chỉ cần các em vào học lớp này thì không sợ thi không đỗ”.

Học sinh thi lại: “Thưa thầy, điều này mấy năm trước thầy đã nói rồi!”

Mặt mũi xấu xí

Bài kiểm tra điền thành ngữ vào chỗ trống trong giờ quốc văn có đầu đề là “Hình dung một người có mặt mũi xấu xí”.

Khi thầy giáo đọc các đáp án thấy có: “Thật là xấu xa”… “Đầu trâu mặt ngựa”,… “mặt mũi con khỉ”,… “quái nhân ở lầu chuông”,… không thiếu thứ gì, nhưng chẳng ai trả lời đúng, giở đến bài cuối, thấy đáp án viết: “Giống như ông vậy!”.

doc truyen cuoi doc truyen cuoi

Quảng Cáo