Banner

Home » Truyện cười trung quốc » Thiếu 2 đồng

Thiếu 2 đồng

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Thầy giáo dạy ngữ văn : “Tôi sẽ ăn cái bánh to và tôi đã ăn cái bánh to, điều đó có gì khác nhau?”

Học sinh: “Điều khác nhau là chênh lệch hai đồng ạ!”

Thầy giáo Anh văn: “Vì sao chênh lệch hai đồng?”

Học sinh: ‘Đã ăn chiếc bánh to thì phải trả hai đồng”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: