Home » Truyện cười trung quốc » Cóp pi của nhau

Cóp pi của nhau

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Hai học sinh học rất kém thi xong ra về.

Tiểu Hà: “Này, cậu làm bài thế nào?”

Tiểu Lân: “Chẳng ra sao cả, tớ nộp giấy trắng, còn cậu?”

Tiểu Hà: “Tớ á? Tớ cũng nộp giấy trắng!”

Tiểu Lân: “Gay rồi, làm thế nào bây giờ, người ta sẽ bảo chúng mình coppi của nhau”.

banner
doc truyen cuoi doc truyen cuoi doc truyen cuoi

Quảng Cáo