Home » Truyện cười trung quốc » Cóp pi của nhau

Cóp pi của nhau

Hai học sinh học rất kém thi xong ra về.

Tiểu Hà: “Này, cậu làm bài thế nào?”

Tiểu Lân: “Chẳng ra sao cả, tớ nộp giấy trắng, còn cậu?”

Tiểu Hà: “Tớ á? Tớ cũng nộp giấy trắng!”

Tiểu Lân: “Gay rồi, làm thế nào bây giờ, người ta sẽ bảo chúng mình coppi của nhau”.

Quảng Cáo

Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc 5K để Bảo vệ sức khỏe Bản Thân và Cộng Đồng trước Đại dịch COVID-19

Liên Kết Bạn Bè

Quảng Cáo

doc truyen cuoi doc truyen cuoi doc truyen cuoi

 


error: Content is protected !!
%d bloggers like this: