Home » Truyện cười trung quốc » Mặt mũi xấu xí

Mặt mũi xấu xí

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Bài kiểm tra điền thành ngữ vào chỗ trống trong giờ quốc văn có đầu đề là “Hình dung một người có mặt mũi xấu xí”.

Khi thầy giáo đọc các đáp án thấy có: “Thật là xấu xa”… “Đầu trâu mặt ngựa”,… “mặt mũi con khỉ”,… “quái nhân ở lầu chuông”,… không thiếu thứ gì, nhưng chẳng ai trả lời đúng, giở đến bài cuối, thấy đáp án viết: “Giống như ông vậy!”.

banner
doc truyen cuoi doc truyen cuoi doc truyen cuoi

Quảng Cáo