Banner

Kiểu củ

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Thầy giáo dạy thêm: “Lớp học thêm này có những thầy giáo giỏi nhất, phương pháp dạy mới nhất trong cả nước, chỉ cần các em vào học lớp này thì không sợ thi không đỗ”.

Học sinh thi lại: “Thưa thầy, điều này mấy năm trước thầy đã nói rồi!”

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: