Kiểu củ

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Thầy giáo dạy thêm: “Lớp học thêm này có những thầy giáo giỏi nhất, phương pháp dạy mới nhất trong cả nước, chỉ cần các em vào học lớp này thì không sợ thi không đỗ”.

Học sinh thi lại: “Thưa thầy, điều này mấy năm trước thầy đã nói rồi!”

banner
doc truyen cuoi doc truyen cuoi doc truyen cuoi

Quảng Cáo