Banner

Home » Truyện cười trung quốc » Tai ở phía sau

Tai ở phía sau

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Thầy giáo: “Vì sao trước khi mưa có sấm chớp, ta thường thấy chớp trước rồi sau đó mới nghe tiếng sấm?”

Học sinh: “Thưa thầy, vì mắt mọc ở đằng trước nên nhìn thấy chớp trước, còn tai mọc ở sau nên nghe thấy sấm sau ạ”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: