Banner

Home » Truyện cười trung quốc » Công dụng của loài lợn

Công dụng của loài lợn

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Thầy giáo: “Lợn là một động vật rất có ích. Các em ạ, thịt của nó có thể ăn, lông của nó có thể làm bàn chải, da của nó có thể làm túi làm cặp, xương của nó có thể nấu cao… Bây giờ ai có thể nói được lợn còn có thể dùng làm gì nữa?”

Một học sinh đứng dậy thưa: “Thưa thầy, tên nó còn có thể dùng để mắng người ạ!”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: