Home » Truyện cười trẻ em » Nguyên nhân thắng

Nguyên nhân thắng

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Hai anh em sinh đôi rất vui sướng chạy về nhà nói với mẹ: “Mẹ ơi cả lớp chúng con chọn một bà mẹ đẹp nhất, kết quả là mẹ được bầu”.

Bà mẹ rất mừng, hỏi các con bầu như thế nào? Hai anh em đáp: “Cả lớp chúng con đều bỏ phiếu cho mẹ mình, chúng con có hai phiếu. Phiếu của mẹ nhiều hơn!”

banner
doc truyen cuoi doc truyen cuoi

Quảng Cáo