Home » Truyện cười trẻ em » Nguyên nhân thắng

Nguyên nhân thắng

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Hai anh em sinh đôi rất vui sướng chạy về nhà nói với mẹ: “Mẹ ơi cả lớp chúng con chọn một bà mẹ đẹp nhất, kết quả là mẹ được bầu”.

Bà mẹ rất mừng, hỏi các con bầu như thế nào? Hai anh em đáp: “Cả lớp chúng con đều bỏ phiếu cho mẹ mình, chúng con có hai phiếu. Phiếu của mẹ nhiều hơn!”

banner
doc truyen cuoi doc truyen cuoi doc truyen cuoi

Quảng Cáo