Banner

Home » Truyện cười trung quốc » Bố có việc

Bố có việc

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Thầy giáo: “Vì sao em đến muộn?”

Học trò: “Bố em có việc ạ!”

Thầy giáo: “Việc của bố em, không nhờ người khác được hay sao?”

Học trò: “Không được ạ! Không có em không được”

Thầy giáo: “Vì sao?”

Học trò: “Bố em mắng em ạ!”

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: