Banner

Home » Truyện cười trẻ em » Gia đình pháp luật

Gia đình pháp luật

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

A: “Cậu mà về nhà muộn sẽ bị bố cậu đánh”.

B: “Không đâu, bố tớ là luật sư, nếu đánh tớ thì mẹ tớ sẽ xin hoãn hình phạt, còn tớ sẽ kháng cáo lên bà nội chắc sẽ được tuyên án là vô tội!”

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: