Banner

Home » Truyện cười trẻ em » Hư hỏng

Hư hỏng

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Một đứa bé trăm lần phạm tội trộm cướp, bị quan toà thẩm vấn, cùng với đứa trẻ còn có người bố.

Quan toà: “Tôi thật không vui khi nhìn thấy đứa trẻ này. Ông đã dạy nó như thế nào? Ông nên đem một số gương tốt cho nó xem”.

Bố đứa trẻ: “Tôi đã đem những gương tốt để dạy nhưng nó vẫn như cũ, thường bị người ta bắt”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: