Banner

Sự thật

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Anh chồng nói với người vợ đang có bầu:

“Lòng độ lượng cuả đàn bà các người thật nhỏ bé, chẳng có một chút khoan dung con người”.

Chị vợ chỉ vào cái bụng chửa của mình:

“Trong này chẳng phải là người hay sao?”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: