Home » Truyện cười siêu ngắn » Thật chết người

Thật chết người

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Bưu cục tổ chức kiểm tra nhân viên đưa thư, trong đó có một câu hỏi: “Mặt trời cách trái đất bao xa?”.

Một nhân viên tham gia kiểm tra kêu lên: “Ồ, chẳng may mình bị bắt đi theo chuyến này thì thật chết người!”.

banner
doc truyen cuoi doc truyen cuoi doc truyen cuoi

Quảng Cáo