Banner

Home » Truyện cười trung quốc » Lý bạch cận thị

Lý bạch cận thị

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Thầy giáo hỏi học trò: “Khi đọc hai câu thơ “Ánh trăng sáng trước giường, ngờ là sương trên đất” của LÝ BẠCH em có cảm tưởng gì?’

Học trò: “Thưa thầy, nhất định ông ấy là một người cận thị ạ!”

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: