Home » Truyện cười con trai » Bức thư 3 chữ

Bức thư 3 chữ

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Một cậu sinh viên viết thư về nhà xin tiền, dùng tờ bưu thiếp, ngoài việc viết địa chỉ và tên người nhận ra, cả bức thư chỉ có ba chữ lớn: “Bố: Tiền! Con”.

banner
doc truyen cuoi doc truyen cuoi

Quảng Cáo