Banner

Home » Truyện cười con trai » Bức thư 3 chữ

Bức thư 3 chữ

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Một cậu sinh viên viết thư về nhà xin tiền, dùng tờ bưu thiếp, ngoài việc viết địa chỉ và tên người nhận ra, cả bức thư chỉ có ba chữ lớn: “Bố: Tiền! Con”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: