Banner

Home » Truyện cười trung quốc » Đảm bảo tốt nhất

Đảm bảo tốt nhất

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Một người muốn may bộ complê, vì trên phố có rất nhiều cửa hàng giả mạo vải ngoại, anh ta sợ bị hớ, bèn hỏi nhân viên cửa hàng:

“Mảnh vải này có phải là vải ngoại không? Anh có thể bảo đảm không?”

Nhân viên cửa hàng: “Có thể, mảnh vải này đắt hơn vải địa phương khoảng năm trăm đồng, đấy chẳng phải là sự đảm bảo tốt nhất hay sao?”

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: