Banner

Home » Truyện cười trung quốc » Khôi phục nguyên trạng

Khôi phục nguyên trạng

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Hai anh say rượu đến khách sạn thuê một phòng, sau khi tắt hết đèn, họ mò mẫm lên giường.

Một người nói: “Ồ, trên giường của mình còn có một người”.

Người thứ hai cũng kêu ầm lên: “Trên giường của tôi cũng thế”.

Hai người cùng nói: “Đạp hắn xuống”. Hai người bắt đầu đấm đá nhau, không lâu, một người bị ngã xuống sàn.

Người bị ngã nói: “Cậu làm sao thế?”

“Tớ đã đá thằng cha ấy xuống rồi!” Người say rượu nằm trên giường đắc ý: “Còn cậu?”

“Tớ bị nó đá ngã xuống sàn rồi!”

“Cậu thật vô dụng”.

“Vậy cậu lên giường ngủ với tớ”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: