Banner

Home » Thơ chế » Thơ xin điểm

Thơ xin điểm

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Con lạy thầy.

Con van cô.

Chấm dễ dễ.

Không cần nhiều.

Năm điểm thôi.

Đâu có khó.

Phải không thầy.

Sẽ làm được.

Thầy chấm hơn.

Con cám ơn.

Thầy chấm ít. Thầy được gì ?

Chẳng gì cả.

Con thi rớt.

Phải thi lại.

Lại gặp nhau.

Thầy lại cực.

Phải chấm nữa.

Cực thầy thôi.

Con ko muốn.

Thấy thầy cực.

Thế nên thầy.

Chấm đậu nhá.

Con iu thầy.

Nhìu nhìu lắm.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: