Home » Thơ chế » Thơ xin điểm

Thơ xin điểm

Con lạy thầy.

Con van cô.

Chấm dễ dễ.

Không cần nhiều.

Năm điểm thôi.

Đâu có khó.

Phải không thầy.

Sẽ làm được.

Thầy chấm hơn.

Con cám ơn.

Thầy chấm ít. Thầy được gì ?

Chẳng gì cả.

Con thi rớt.

Phải thi lại.

Lại gặp nhau.

Thầy lại cực.

Phải chấm nữa.

Cực thầy thôi.

Con ko muốn.

Thấy thầy cực.

Thế nên thầy.

Chấm đậu nhá.

Con iu thầy.

Nhìu nhìu lắm.

Quảng Cáo

Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc 5K để Bảo vệ sức khỏe Bản Thân và Cộng Đồng trước Đại dịch COVID-19

Liên Kết Bạn Bè

Quảng Cáo

doc truyen cuoi doc truyen cuoi doc truyen cuoi

 


error: Content is protected !!
%d bloggers like this: