Home » Truyện cười loài vật » Truyện chữ C

Truyện chữ C

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Có con cọp cắn con cọp con, con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp cha con cọp cắn con cọp con con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp .Hỏi có bao nhiêu con cọp?

banner
doc truyen cuoi doc truyen cuoi

Quảng Cáo