Banner

Home » Truyện cười loài vật » Truyện chữ C

Truyện chữ C

  LÊN HỆ QUẢNG CÁO : 090 266 24 20 

Có con cọp cắn con cọp con, con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp cha con cọp cắn con cọp con con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp .Hỏi có bao nhiêu con cọp?

Banner 100k/Tháng - Text Link 70k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: