Banner

Tự phụ

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Vợ về đến nhà, vui vẻ nói với chồng: “Hôm nay em nhờ người xem tướng tay, ông ta nói: ” Người chồng thứ hai của em là một người tuấn tú, học vấn cao, hơn nữa lại rất quan tâm đến em.”

“Hả!” chồng ngạc nhiên hỏi: “Anh và em cưới lần thứ hai phải không?”

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: