Banner

Vì sao

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Một người có tiền, nói với người quen rong chơi lười làm:

“Sao anh không bán sức lao động?”

“Vì sao phải bán sức lao động?”

“Để kiếm tiền”

“Kiếm tiền để làm gì?”

“Có tiền thì sẽ có thể hưởng thụ, sẽ có thể sống nhàn nhã”.

“Cần gì phải phiền phức như thế, như tôi bây giờ chẳng phải là đang sống nhàn nhã hay sao?”

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: