Banner

Home » Truyện cười trung quốc » Vì sao không lên thiên đường ?

Vì sao không lên thiên đường ?

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Giờ lên lớp về tôn giáo thầy giáo hỏi học sinh trong lớp: “Có ai bằng lòng lên thiên đường không?”

Kết quả, ngoài một học sinh không giơ tay ra, cả lớp đều giơ tay. Thầy giáo mời em học sinh không giơ tay nói lý do không muốn lên thiên đường. Học sinh đáp: “Bố em dặn là: Sau khi tan lớp, không được đi đâu, phải về thẳng nhà”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: