Banner

Home » Truyện cười bác sĩ » Tâm lý bất ổn

Tâm lý bất ổn

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Người nọ đến bác sĩ tâm lý để kiểm tra:

“Thưa bác sĩ, mọi người nói tâm lý của tôi không bình thường”.

Bác sĩ: “Hiện nay anh đang nghĩ những gì?”

Người nọ: “Tôi đang nghĩ là bác sĩ không nên thu tiền khám bệnh của tôi”.

Bác sĩ: “Tôi khẳng định tâm lý của anh có vấn đề”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: