Home » Truyện cười trung quốc » Ngày mai sẽ biết

Ngày mai sẽ biết

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Hai tên kẻ cắp lấy được một bọc tiền.

Kẻ cắp A: “Hôm nay kiếm được khá nhiều, chúng ta đếm lại xem được bao nhiêu tiền?”

Kẻ cắp B bĩu môi: “Bất tất phải phiền phức, báo chí ngày mai sẽ đăng số tiền bị mất trộm”.

banner
doc truyen cuoi doc truyen cuoi

Quảng Cáo