Banner

Home » Truyện cười trung quốc » Làm thế nào gửi đi được

Làm thế nào gửi đi được

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Vợ: “Sáng qua bức thư em đưa cho anh, anh đã gửi đi cho em chưa?”

Chồng: “Chưa!”

Vợ: “Thư rất quan trọng, phải gửi đi”.

Chồng: “Thế à”

Vợ: “Anh thật là kẻ hồ đồ!”.

Chồng: “Nhưng…”

Vợ: “Nhưng cái gì, em bực lắm đấy”.

Chồng: “Nhưng, trên phong bì em chẳng viết một chữ nào cả”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: