Banner

Home » Truyện cười trẻ em » Gõ trống

Gõ trống

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

“Bố ơi, mua cho con cái trống”.

“Con mà gõ thì sẽ quấy nhiễu công việc của bố”

“Không đâu bố, đợi khi nào bố ngủ con mới gỏ”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: