Banner

Home » Truyện cười trung quốc » Điệu hổ ly sơn

Điệu hổ ly sơn

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Thầy giáo: “Thế nào gọi là “điệu hổ ly sơn?”

Học trò: “Thưa thầy, ví dụ như khi kiểm tra hằng tháng, bỗng thầy hiệu trưởng gọi thầy ra khỏi lớp, đó gọi là “điệu hổ ly sơn” ạ!

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: