Home » Truyện cười trung quốc » Điệu hổ ly sơn

Điệu hổ ly sơn

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Thầy giáo: “Thế nào gọi là “điệu hổ ly sơn?”

Học trò: “Thưa thầy, ví dụ như khi kiểm tra hằng tháng, bỗng thầy hiệu trưởng gọi thầy ra khỏi lớp, đó gọi là “điệu hổ ly sơn” ạ!

banner
doc truyen cuoi doc truyen cuoi

Quảng Cáo