Banner

Home » Truyện cười trẻ em » Con chim hiểu tiếng Anh

Con chim hiểu tiếng Anh

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Hai anh em nhà nọ vào rừng bắn chim, thấy trên cây có chim, thằng em liền dùng tiếng Anh nói to: “There are birds on the trees, shot them quickly shot quickly” (Trên cây có chim,bắn nhanh lên). Chim nghe tiếng liền hoảng hốt bay mất.

Người anh nói: “Tiếc quá, tiếc quá!”

Người em nói: “Em sợ chim nó hiểu tiếng em, nên mới dùng tiếng Anh để nói, ai ngờ nó cũng hiểu tiếng Anh”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: