Hết gạo

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Thầy kia vốn máu dê , thấy mẹ cậu trò nhỏ ngon mắt, muốn ve vãn, bảo nó mời ra chơi. Thằng bé về nói lại với cha mẹ. Hai vợ chồng bàn kế ty cho thầy một trận.

Bữa nọ, đứa học trò sang thưa:

– Má tôi thưa với thầy là ba tôi đi vắng mời thầy tối nay qua chơi.

Thầy mừng quá, tối lơn tơn qua, vừa ngồi uống nước, thì người chồng về kêu cửa, thầy sợ tái mặt không biết chạy đâu cho thoát.

Người vợ lập mưu giúp thầy:

– Nhà dưới có sẵn lúa đương xay, thầy xuống giả vờ xay, chồng tôi về một loáng đi ngay, rỗi mình sẽ nói chuyện này nọ sau.

Thầy túng thế phải làm theo.

Người chồng về hỏi:

– Vậy chớ ai xay lúa nhà dưới?

Vợ đáp:

– Tôi mướn người xay đó.

Người chồng bảo vợ pha nước uống, uống một thôi một hồi lại sai vợ đi nấu cháo. Ăn uống xong xuôi rồi, còn kéo vợ xuống dưới phản giỡn với nhau .

Thầy tức lộn ruột, nhưng phải ráng chịu mà xay lúa cho tới sáng, hết ba chục giạ mới chịu lui đằng cửa sau, chuồn thẳng.

Cách nửa tháng, thằng trò nhỏ lại nói:

– Thưa thầy, ba tôi vừa đi khỏi, má tôi mời thầy qua chơi nói chuyện ngay.

Thây chưa quên việc cũ, giận mà nói rằng:

– Thôi, tao biết rồi, nhà má mày vừa hết gạo chứ gì?

banner
doc truyen cuoi doc truyen cuoi

Quảng Cáo