Home » Truyện cười siêu ngắn » Chưa được sự đồng ý

Chưa được sự đồng ý

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Vợ: “Anh thật đáng ghét! Chưa bàn gì với em đã đi cắt tóc, chẳng ra cái gì cả!”

Chồng: “Em cũng chẳng nói với anh một lời đã làm cho đỉnh đầu rụng tóc thì có ra cái gì không?”

banner
doc truyen cuoi doc truyen cuoi

Quảng Cáo