Home » Truyện cười siêu ngắn » Chưa được sự đồng ý

Chưa được sự đồng ý

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Vợ: “Anh thật đáng ghét! Chưa bàn gì với em đã đi cắt tóc, chẳng ra cái gì cả!”

Chồng: “Em cũng chẳng nói với anh một lời đã làm cho đỉnh đầu rụng tóc thì có ra cái gì không?”

banner
doc truyen cuoi doc truyen cuoi doc truyen cuoi

Quảng Cáo