Banner

Home » Truyện cười siêu ngắn » Chưa được sự đồng ý

Chưa được sự đồng ý

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Vợ: “Anh thật đáng ghét! Chưa bàn gì với em đã đi cắt tóc, chẳng ra cái gì cả!”

Chồng: “Em cũng chẳng nói với anh một lời đã làm cho đỉnh đầu rụng tóc thì có ra cái gì không?”

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: