Banner

Home » Truyện cười con gái » Vách có tai

Vách có tai

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Bà A nói với bạn gái: “Tôi ở nhà tập thể, tường rất mỏng, nói một câu là hai bên hàng xóm nghe rõ mồn một chẳng biết làm thế nào cả”.

Bà bạn khuyên bà A, nên đóng thêm một lớp gỗ cánh âm. Bà A, nghĩ có một lúc, lắc đầu: “Không được, như vậy, tôi sẽ không nghe được họ nói chuyện!”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: