Home » Truyện cười bác sĩ » Tại sao lại đặt tên như thế

Tại sao lại đặt tên như thế

Có 3 người phụ dẫn dẫn 3 đứa con đến phòng khám nhi để khám bệnh cho con

Bác sĩ hõi bà 1 : Con bà tên gì ?

Bà 1 : Nó tên Cam bác sĩ ạ

Bác sĩ hõi bà 1 : tại sau bà lại đặt cháu nó tên cam vậy ?

Bà 1 : Tại lúc có bầu tôi thích ăn cam lắm nên đặt tên cháu nó là Cam

Bác sĩ hõi bà 2 : Còn cháu này tên gì

Bà 2 : Dạ nó tên Ổi

Bác sĩ lại hõi bà 2 : Tại sau bà lại đặt cháu nó tên Ổi vậy ?

Bà 2 : Cũng như chị này tại lúc có bầu tôi cũng thích ăn Ổi nên đặt tên cháu nó như vậy

Bác sĩ quay sang hỏi bà thứ 3 … Chưa đứt lời thì bà thứ 3 quay sang đứa con : ” CU ơi thôi mình về đi con ơi … ”

Bác sĩ : xyz !!! ???

Quảng Cáo

Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc 5K để Bảo vệ sức khỏe Bản Thân và Cộng Đồng trước Đại dịch COVID-19

Liên Kết Bạn Bè

Quảng Cáo

doc truyen cuoi doc truyen cuoi doc truyen cuoi

 


error: Content is protected !!
%d bloggers like this: