Home » Truyện cười bác sĩ » Tại sao lại đặt tên như thế

Tại sao lại đặt tên như thế

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Có 3 người phụ dẫn dẫn 3 đứa con đến phòng khám nhi để khám bệnh cho con

Bác sĩ hõi bà 1 : Con bà tên gì ?

Bà 1 : Nó tên Cam bác sĩ ạ

Bác sĩ hõi bà 1 : tại sau bà lại đặt cháu nó tên cam vậy ?

Bà 1 : Tại lúc có bầu tôi thích ăn cam lắm nên đặt tên cháu nó là Cam

Bác sĩ hõi bà 2 : Còn cháu này tên gì

Bà 2 : Dạ nó tên Ổi

Bác sĩ lại hõi bà 2 : Tại sau bà lại đặt cháu nó tên Ổi vậy ?

Bà 2 : Cũng như chị này tại lúc có bầu tôi cũng thích ăn Ổi nên đặt tên cháu nó như vậy

Bác sĩ quay sang hỏi bà thứ 3 … Chưa đứt lời thì bà thứ 3 quay sang đứa con : ” CU ơi thôi mình về đi con ơi … ”

Bác sĩ : xyz !!! ???

banner
doc truyen cuoi doc truyen cuoi

Quảng Cáo