Banner

Home » Truyện cười bác sĩ » Mất trí nhớ

Mất trí nhớ

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Bác sĩ: Anh mắc bệnh ung thư

Bệnh nhân: Thế thôi à?

Bác sĩ: Và cả Alzheimer nữa

Bệnh nhân: Thôi thì ít nhất tôi cũng không ung thư

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: