Banner

Home » Truyện cười bác sĩ » Mất trí nhớ

Mất trí nhớ

  LÊN HỆ QUẢNG CÁO : 090 266 24 20 

Bác sĩ: Anh mắc bệnh ung thư

Bệnh nhân: Thế thôi à?

Bác sĩ: Và cả Alzheimer nữa

Bệnh nhân: Thôi thì ít nhất tôi cũng không ung thư

Banner 100k/Tháng - Text Link 70k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: