Banner

Home » Truyện cười bác sĩ » Chưa ra nước ngoài bao giờ

Chưa ra nước ngoài bao giờ

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Bác sĩ: “Cháu bé mắc bệnh sởi nước Đức”.

Bà mẹ: “Sao lại như thế được? Nó chưa bao giờ ra nước ngoài!”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: