Home » Truyện cười bác sĩ » Cách bác sĩ làm cho phụ nữ im lặng

Cách bác sĩ làm cho phụ nữ im lặng

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Bác sĩ đang khám cho một bệnh nhân nữ nhưng chị này cứ nói mãi không ngừng.

Bực mình quá vị bác sĩ bảo:

– Thè lưỡi ra.

5 phút trơi qua chẳng thấy bác sĩ khám gì, bệnh nhân nữ hỏi:

– Bác sĩ ơi. Ông bảo tôi thè lưỡi ra mà sao ông không khám?

– Tôi bảo chị thè lưỡi là để tôi tập trung kê đơn thuốc cho chị.

Liên Hệ Quảng Cáo
%d bloggers like this: