Banner

Home » Câu đố vui » Lồng chim và cái váy ?

Lồng chim và cái váy ?

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Đố bạn so sánh cái váy với lồng chim khác nhau giống nhau chổ nào?

ĐÁP ÁN : Giống là đều cùng nhốt 1 con, Khác là lồng chim mở ra thì có 1 con bay ra, còn cái váy mở ra thì chả có con nào bay ra cả

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: