Home » Câu đố vui » Lồng chim và cái váy ?

Lồng chim và cái váy ?

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Đố bạn so sánh cái váy với lồng chim khác nhau giống nhau chổ nào?

ĐÁP ÁN : Giống là đều cùng nhốt 1 con, Khác là lồng chim mở ra thì có 1 con bay ra, còn cái váy mở ra thì chả có con nào bay ra cả

Liên Hệ Quảng Cáo
%d bloggers like this: