Banner

Home » Truyện cười trung quốc » Số thự tự của chồng

Số thự tự của chồng

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Một phụ nữ nông thôn lần đầu tiên gọi điện thoại cho chồng qua tổng đài: “Tôi muốn nói chuyện với chồng tôi, tiếp giúp một tí”.

Cô tổng đài tập sự: “Chồng chị số bao nhiêu?”.

Chị phụ nữ nổi giận: “Tôi làm gì có nhiều chồng mà phải đánh số thứ tự?”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: