Banner

Home » Truyện cười trung quốc » Tinh thần nghiêm cứu

Tinh thần nghiêm cứu

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Một nhà sinh vật học cắt đứt hai chân con bọ chó, ra lệnh cho nó nhảy, tức thì con bọ chó này nhảy. Ông ta lại cắt hai chân khác, lại ra lệnh nhảy, con bọ chó lại nhảy không sai. Tiếp sau, ông ta lại cắt đứt hai chân, lại ra lệnh, nhưng lúc này con bọ chó không nhảy nữa. Thế là, trong báo cáo kết quả thí nghiệm của nhà sinh vật học được viết: “Sau khi cắt đứt sáu chân của con bọ chó thì con bọ chó bị điếc!”

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: