Banner

Home » Truyện cười trẻ em » Giấu than

Giấu than

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Bố quát: “Vì sao con lại vùi than xuống đất?”

Đứa con trai lo lắng nói: “Thầy giáo con bảo là, năm mươi năm nữa than trên thế giới không còn nữa”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: