Banner

Home » Truyện cười trẻ em » Diễn lại

Diễn lại

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Trong hội trường liên hoan văn nghệ, một tiết mục vừa diễn xong, khán giả hô lớn: “Diễn lại lần nữa”. Đứa bé hỏi mẹ gọi là gì? Mẹ đáp: “Đó là bày tỏ sự hoan nghênh”.

Mấy ngày sau, ông bố từ Nhật Bản về, bà mẹ đưa con ra bến tàu đón, đứa trẻ nhìn thấy bố liền kêu to: “Diễn lại lần nữa”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: