Banner

Home » Truyện cười trung quốc » Ai đang canh cửa hàng

Ai đang canh cửa hàng

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Một ông chủ cửa hiệu nhỏ được lập nên do ông ta rất cần kiệm, trước khi chết, cả nhà đều quây quanh giường.

Ông đau khổ mở đôi mắt không còn ánh sáng gọi:

“Bà nó đâu?”.

“Ông ơi, tôi đang đứng bên cạnh đây!”

“Thằng con lớn?”

“Cũng ở đây”.

“Thằng hai, thằng ba, thằng tư”.

“Chúng nó đều đứng quanh giường của ông đây!”

“Con gái tôi đâu?” “Năm chị em đều vào cả đây, đợi đưa ông đi!”

“ Đồ khốn! Đây là ý của ai vậy?” Ông chủ nuốt nghẹn hơi kêu lên: “Không có một ai trông nom cửa hang à?”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: