Banner

Lên TV

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Mẹ và bé 2 tuổi ngồi xem chương trình bông hoa nhỏ. Mẹ chỉ vào tivi và nói:

– Lớn lên con cũng lên tivi như các chị ấy cho mẹ xem nhé.

– ( Thoáng buồn) Vào đó rồi làm sao con ra được hả mẹ?

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: