Banner

Home » Truyện cười tiếng anh » Làm sao để sống ?

Làm sao để sống ?

  LÊN HỆ QUẢNG CÁO : 090 266 24 20 

HOW TO LIVE?

“Darling,” said the young man to his new bride. “Now that we are married, do you think you will be able to live on my modest income?”

“Of course, dearest, no trouble,” she answered. “But what will you live on?”

———– ** ———–

LÀM SAO ĐỂ SỐNG?

“Em yêu,” một người đàn ông trẻ nói với cô dâu mới.”Vì rằng chúng ta cưới nhau, em có nghĩ em sẽ có thể sống bằng thu nhập khiêm tốn của anh?”

“Dĩ nhiên, anh yêu, không sao cả,” cô ta trả lời. “Nhưng anh sẽ sống bằng gì?”

Banner 100k/Tháng - Text Link 70k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: