Banner

Home » Truyện cười loài vật » Muỗi và đom đóm tham gia giao thông

Muỗi và đom đóm tham gia giao thông

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Buổi đêm, có một con muỗi đang bay dạo chơi thì đâm vào đom đóm. Muỗi tức mình chửi:

– Mày điếc hay sao mà không nghe thấy tao vừa đi vừa ấn còi hả?

Con đom đóm nghe vậy liền chửi lại:

– Thế mày mù hay sao mà không nhìn thấy tao vừa đi vừa bật xi nhan hả thằng kia?

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: