Bò điên

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Tại một nông trại, hai con bò nói chuyện với nhau.

-Ê bò, nghe nói ở đây có con bò mắc bệnh bò điên, mày biết nó là con nào không?

-Tao đâu biết. Tao đâu phải bò, tao là máy bay.

banner
doc truyen cuoi doc truyen cuoi doc truyen cuoi

Quảng Cáo