Banner

Home » Truyện cười bác sĩ » Tổ tông trả tiền

Tổ tông trả tiền

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Bác sĩ: “Theo kết quả kiểm tra, bệnh của anh là do di truyền, không thể chữa được. Anh cầm giấy thanh toán này ra phòng kế toán nộp năm đồng tiền phí kiểm tra”.

Bệnh nhân: “Bác sĩ đã nói là bệnh này do tổ tiên tôi di truyền lại, không thể chữa được thì xin bác sĩ gửi giấy thanh toán này cho cụ tổ của tôi”.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: