Banner

Home » Truyện cười bác sĩ » Lời khuyên của bác sĩ cho trẻ ngỗ nghịch

Lời khuyên của bác sĩ cho trẻ ngỗ nghịch

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Bố mẹ một đứa trẻ ngỗ nghịch trình bày với bác sĩ nhi khoa:

– Hễ có gì trái ý là nó vớ ngay lấy một vật gì đó gần bên rồi ném vào mặt chúng tôi.

Bác sĩ nhẹ nhàng trấn an:

– Anh chị yên tâm, tôi sẽ có một giải pháp rất tốt cho chuyện này.

– Thật sao? – người mẹ mừng rỡ – Bác sĩ có cách làm cho nó bỏ được cái thói xấu đó?

Bác sĩ nhún vai:

– Không, nhưng tôi sẽ hướng dẫn ông bà cách tránh bị nó ném trúng mặt.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: