Banner

Home » Truyện cười bác sĩ » Chết cũng phải lập kỷ lục

Chết cũng phải lập kỷ lục

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Một quán quân thể thao bị ốm, bác sĩ bảo:

– Anh sốt cao quá!

– Bao nhiêu thưa bác sĩ?

– 41 độ. Để tôi tiêm cho anh một liều hạ sốt.

– Khoan đã bác sĩ! – vị quán quân thều thào hỏi – Kỷ lục sốt thế giới bây giờ là bao nhiêu?

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: