Banner

Home » Truyện cười tiếng pháp » Ngu mà tỏ ra nguy hiểm

Ngu mà tỏ ra nguy hiểm

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Un Français va en Italie. Il entre dans un restaurant. Il s’assoit. Il prend la carte. Il ne comprend rien mais il ne veut pas le faire voir.

– Garçon, vous me donnerez un Giordano Farini, bien cuit.

– Impossible, monsieur. Giordano Farini, c’est le nom du patron.

———– ** ———–

Một người Pháp đến Ý. Ông này vào một nhà hàng. Ông ngồi xuống. Rồi lấy cái thực đơn xem. Ổng không hiểu gì hết nhưng lại không muốn người ta biết điều này.

– Anh bồi, cho một Giordano Farini, chín nhừ luôn nha.

– Không được, ông ơi. Giordano Farini là tên ông chủ nhà hàng này đó!

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: