Home » Posts tagged 'truyện cười phụ nữ'

Tag Archives: truyện cười phụ nữ

Số thự tự của chồng

Một phụ nữ nông thôn lần đầu tiên gọi điện thoại cho chồng qua tổng đài: “Tôi muốn nói chuyện với chồng tôi, tiếp giúp một tí”.

Cô tổng đài tập sự: “Chồng chị số bao nhiêu?”.

Chị phụ nữ nổi giận: “Tôi làm gì có nhiều chồng mà phải đánh số thứ tự?”.

doc truyen cuoi doc truyen cuoi

Quảng Cáo